פונטיקה היא צעד חיוני בלימוד אנגלית וקריאת אנגלית. השיעורים באתר מלמדים את אבני היסוד של קריאה צלילי אותיות ושילוב אותיות. השיעורים מבוססים על רשימות מילים מאורגנות לפי נושאי פונטיקה ושיעורי שינון מילים לשיפור השטף. תמונת המצגות הן הצעד הראשון ללימוד מילות השיעור. כל מצגת מתחילה בהקדמה שמתארת את נושא הפונטיקה באמצעות הסברים פשוטים. במצגות, יכולים התלמידים לצפות בתמונות להמחשת פירוש המילים ולשמוע את המילים המוקראות כדי ללמוד הגייה נכונה.


משחקים