The Piece of English Cakeבעידן הדיגיטלי של היום, קריאה חשובה מבעבר. על ילדים לשפר מיומנות זו כדי להצליח בבית הספר ולהתפתח בכלל. באתר Piece of English Cake שהוקם ע"י צוות בינלאומי של מורים, מעצבים ומתכנתים ב-2011 פותחו תוך מחקר מעמיק שיעורי קריאה, פעילויות ומשחקים שיסייעו לתלמידים כיצד לקרוא ולאהוב את תהליך הלמידה.


פונטיקה
דו"ח ה- National Reading Panel לשנת 2000 סיכם שתוכנית הלימוד לקריאה הכוללת הדרכה פונטית מעניקה יתרון לילדים מכיתת גן ועד כיתה ו' וכן לתלמידים המתקשים בלימוד קריאה. לכל שכבות הגיל הדרכה פונטית מערכתית תאפשר שיפור ניכר בקריאה ואיות. גישה זו כוללת שיטת קריאה המלמדת קישור בין הברות באנגלית לאותיות שמייצגות אותן. השיעורים באתר תוכננו למטרה מוגדרת. בעזרת רשימות מילים מקוטלגות, מיומנויות פונטיקה חיוניות נלמדות באמצעות מצגות תמונות ופעילויות נוספות. לימוד פונטיקה מכיל שילוב עיצורים, צמדי מילים, תנועות קצרות וארוכות, משפחות מילים, הגיית "c" ו"g" דגושות ורפות, צלילי שווא, תחיליות וסיומות. תלמידים ומורים יכולים לבחור את סדר וקצב ההדרכה של תוכנית הלימוד בדף הלומדות או לבחור נושא שיעור בדף השיעורים.כל פעילות מתחילה בטקסט קצר שמסביר את נושא השיעור ומלווה בדוגמאות. משחקים לימודיים לילדים ופעילויות אינטראקטיביות כאיות, התאמות, "מלא את החסר", קלוז ו"צמדים" מעניקים לילדים את התרגול הנדרש לקריאה בטוחה ושוטפת.


שטף ורהיטות
פסקאות הקלוז ב- Piece of English Cake יכולות לסייע בבניית השטף ולאפשר קריאה יעילה וקלילה. ה - National Reading Panel מיצב את שטף הקריאה כאספקט חשוב ואפקטיבי נוסף בתוכנית הלימוד. כשלתלמידים יש אפשרות לקרוא בקול בפני חברים או מורים, ערך מוסף מתקבל. שיטה זו, קריאה מוכוונת, תומכת בעיקר בהתאמת והבנת מילים מן ההקשר. שיעורים אלו מאפשרים מגוון משפטים פשוטים למגוון מילים. קריאה מוכוונת תסייע גם בשיפור אוצר המילים והבנת הנקרא.


אוצר מילים והבנת הנקרא
ה- National Reading Panel גם ממליץ על שיפור אוצר המילים כצעד חינוי בלימוד ילדים לקרוא. כשילד מנסה להבין מילה באמצעות פונטיקה, עליו לדעת גם את ההקשר במשפט. ללא פיתוח אוצר המילים, אין לדעת אם המילה אכן מתאימה או יוצרת משמעות הגיונית במשפט.פיתוח אוצר המילים אף הכרחי לבניית מיומנות הבנת הנקרא – אלמנט נוסף שמומלץ ע"י ה- National Reading Panel. מצגות תמונות מקוטלגות ע"פ נושאים (גוף האדם, מוזיקה, מחשבים, חיות וסביבה...) בונות את אוצר המילים לילדים בסביבת לימוד מהנה. לימוד פונטיקה, תרגול שטף קריאה, בניית אוצר מילים ושיפור הבנת הנקרא הינן אבני הבניין של גישת Piece of English Cake להכוונת תלמידים אם בבית הספר או לאחר מכן.
כעת בפיתוח, סביבת בית ספר המאפשרת למורים לבנות, לשנות ולהתאים את השיעורים בהתאם לצורכי התלמידים תוך ניהול התלמידים בכיתה ומעקב אחר התקדמותם אונליין.


משחקים