לימוד אותיות וצליליהן חיוניים כשלב ראשון של לימודים באנגלית. שיעורי פונטיקה מסייעות לקריאה. לימוד אנגלית למתחילים מתמקד בצלילי אותיות ניקוד ארוכות וקצרות. ניתן לבחור נושא תרגול קריאה עם אות מסוימת או קבוצת אותיות. אחרי הסבר על נושא השיעור, מבחר תמונות ידגישו כל מילה כך שהתלמיד ילמד את משמעותה. הקלטות של המילים במצגת התמונות יסייעו לתלמיד בהגייה נכונה של המילים.

משחקים