אתר לימוד אנגלית חינם שמאפשר לילדים לימוד אנגלית ע"י חלוקת מילים לנושאים שונים. שיעורים, בשלוש דרגות קושי שונות, המלמדים פונטיקה כתנועות ארוכות וקצרות, "magic e,", עיצורים, ביטוי שילובי אותיות, משפחות מילים, תחיליות וסיומות והגיית שווא. בנוסף, בשיעורים הראשונים מוצגות גם מילים. השלימו את שיעורי האנגלית עם הדרכה מובנת או שתבחרו בנושא השיעור.

רמת

מתחילים

קריאת אנגלית ע"י לימוד האותיות, צליל האותיות ומראה האותיות.
רמת

ביניים

אימון בקריאת אנגלית ע"י לימוד חלקי-מילים, מילים ארוכות וצורת רבים.
רמת

מתקדמים

שיפור קריאת אנגלית ע"י לימוד קבוצות תנועות, תחיליות וסיומות.
  ראה עוד

משחקים